Technisch beheer

Korporaal (onderdeel van Van Dorp installaties) realiseert en installeert technische installaties. Technisch beheer is daarmee onlosmakelijk verbonden. Wij verrichten niet alleen (preventief en correctief) onderhoud en storingsreparaties. Wij geven u ook geheel vrijblijvend advies in gebruik en energieverbruik. Korporaal biedt haar diensten aan via het SMS systeem van Van Dorp, het gebouwautomatiseringssysteem en het Van Dorp webportaal.

Service Management Systeem
Met het Service Management Systeem van Van Dorp installaties zijn wij in staat een meerjarenprognose over correctief en preventief onderhoud te maken. In het SMS Systeem worden alle preventieve en correctieve handelingen vastgelegd. Tevens worden trends en analyses opgemaakt.

 De volgende disciplines zijn in het SMS opgenomen:

 • Centrale database
 • Onderhoudsplanning
 • Storingregistratie en onderhoud
 • Storing- en onderhoudregistratie
 • Registratie energieverbruik
 • Overzicht (wettelijke) keuringen
 • Diverse pandgebonden rapportages
 • Koppelingen van management informatiesystemen
 • Contract en offertebeheer.
   

Gebouwbeheersysteem
Met ons gebouwbeheersysteem kunnen wij op afstand een storing bekijken en verhelpen.

Webportaal
Alle informatie kunt u als opdrachtgever "realtime" volgen via ons geavanceerd Webportaal. Het Webportaal kan gekoppeld worden aan het door u gebruikte facilitair managementsysteem, zodat er een optimale beheersituatie zal ontstaan. Het Webportaal is een centraal toegankelijk product waar u als opdrachtgever digitaal het gehele proces van meldingen, storingsafhandeling, onderhoudsplanning, status van afhandeling e.d. kunt volgen. Mutaties in uw pandbezit en/of installaties kunnen door uzelf in ons Webportaal worden doorgevoerd. Door u aangewezen kerngebruikers kunnen geautoriseerd worden om in ons Webportaal alle handelingen te kunnen volgen.

De module contract- storingsbeheer is zodanig ingericht dat er een naadloze integratie zal plaatsvinden met u als opdrachtgever rondom de communicatie van contracten, storingen en managementinformatie op het gebied van de gebouwinstallatie.

Het Webportaal kan tevens de toegang vormen naar uw gebouwbeheersysteem, energiemanagement, en camerasystemen.

Folder Technisch Beheer

Met Kennis en Respect