Gemeente Barendrecht

Korporaal Installatietechniek werkt samen met Van Dorp installaties Deventer aan een gefaseerde vervanging van  de regelinstallatie bij het gemeentehuis in Barendrecht.

Korporaal heeft al jaren een goede relatie met de gemeente Barendrecht en heeft in die jaren al vaak aanpassingen en verbeteringen in de installatie van het gemeentehuis gerealiseerd. In de regeling waren een paar componenten redelijk storingsgevoelig geworden. Ook zijn de bestaande onderstations van Siemens oud en worden niet meer ondersteund. De bedrijfszekerheid van de installatie kwam hiermee in gevaar. Daarom is door Korporaal een voorstel uitgewerkt de onderstations gefaseerd te vervangen.

Uitgangspunten voor de vervanging waren:

  • Gefaseerde vervanging, waarbij de installatie steeds normaal moet blijven functioneren.
  • Een zo kostengunstig mogelijke oplossing realiseren.
  • Bestaande naregelingen behouden.

Inmiddels zijn de eerste twee fases van de vervanging gerealiseerd en zijn we begonnen met de uitvoering van fase 3. Tijdens de eerste twee fases zijn de onderstations ten behoeve van de naregelingen vervangen. De derde fase wordt gecombineerd met de vervanging, ook door Korporaal, van twee oude Buderus ketels door een cascade opstelling van zes Remeha  ketels. In de regelkast wordt gelijktijdig het onderstation vervangen met de regeling van de warmteopwekking en de voorregelingen van de klimaatplafonds. Tevens wordt de inpassing van een bestaande warmtepomp in de installatie geoptimaliseerd.

Het is de bedoeling, dat de laatste 4 fases ook dit jaar nog worden gerealiseerd. We kunnen dan samen met de gemeente weer jaren vooruit met een up to date regelinstallatie.

 

Met Kennis en Respect