Korporaal werkt mee aan duurzaam Rabobank kantoor.

Begin maart is het nieuwe, duurzame regiokantoor van de Rabobank Goeree-Overflakkee opgeleverd. Voor dit kantoor heeft de Rabobank een hoge duurzaamheidseis bepaald. Het pand moest qua Greencalc-score Label B halen (milieu-index gebouw (MIG ≥ 216). De EPC moest 30% lager zijn ten opzichte van de bouwbesluiteis.

Om dit te realiseren zijn er allerlei duurzame maatregelen genomen dat in het hele gebouw is terug te vinden in de bouwmaterialen, het ontwerp, en de energiezuinigheid van het pand. Op het dak zijn PV panelen geplaatst voor duurzame opwekking van elektriciteit en het pand heeft een eigen WKO installatie in de bodem met warmtepomp. De verlichting is voorzien van daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. Door het toepassen van duurzame installaties  heeft het gebouw een energielabel B. De platte daken van de kantoorgedeelten zijn voorzien van een gras-sedum-kruidendak. 

Rabobank

Duurzame klimaatinstallatie
Op basis van een bestek van DWA installatieadvies uit Bodegraven heeft Korporaal Installatietechniek  het complete klimaatinstallatie ontwerp gemaakt en gerealiseerd. Deze bestaat uit verwarming/koeling, luchtbehandeling, WKO installatie, en de regelinstallatie.

Afgifte van warmte- en koude vindt plaats met vloerverwarming/koeling in combinatie met koeling/verwarming van de toevoerlucht. Naregeling per ruimte is gerealiseerd middels naverwarmers/koelers in de luchtbehandelinginstallatie. Tevens wordt de hoeveelheid verse lucht per ruimte geregeld op basis van CO2. De zonwering (horizontaal scharnierende lamellen) wordt per geveldeel bestuurd door de regelinstallatie.

Het fabricaat van de regelinstallatie is Priva en is door onze Meet en Regelafdeling volledig in eigen beheer gerealiseerd", licht Piet Korteweg van Korporaal Installatietechniek toe. Van ontwerp, software schrijven, schakelpanelenbouw tot bekabeling en in bedrijfname. Ook de besturing van de WKO installatie is in overleg met de leverancier opgenomen in de Privaregeltechniek. Met de regelinstallatie is het mogelijk om de gehele installatie op afstand te kunnen monitoren. Energieverbruik, warmte en koudetransport vanuit de grondcollectoren en het gebouw is op afstand uit te lezen.

Korporaal installatietechniek is trots dat ze hebben mogen meewerken aan de realisatie van dit duurzame project. De samenwerking met het bouwteam was vanaf dag één open en transparant. Opvallend is de goede samenwerking en verstandhouding. Door deze goede sfeer is met plezier en daardoor efficiënt gewerkt.

Met Kennis en Respect