Uw zoekresultaten

Uw zoekopdracht naar energieverbruik leverde 45 pagina's op

Organisatie | vandorpenergie.nl

Stelt u zich eens voor dat u € 1,- per m² aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m². In een tijd van stijgende energieprijzen zal dit in 10 jaar al gauw ruim € 60.000 besparing op kunnen leveren. Van Dorp energie gaat samen met u de u......

Diensten | vandorpenergie.nl

Veelal zijn er tijdens de bouw of renovatie installaties aangebracht die op dat moment pasten in de ambities van kwaliteit, prestaties en het beschikbare budget. Hierbij zijn veelal de aspecten van energieverbruik onderhoud- en vervangingskosten niet ......

EU-akkoord klimaatdoelstellingen vertalen naar uw situatie? | vandorpenergie.nl

De Europese lidstaten hebben op de EU-top in Brussel drie nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 afgesproken. Afgesproken is dat: Het uitstoot van broeikasgassen (CO2) over 16 jaar met tenminste 40% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 19......

Technisch beheer | korporaal.atlan.nl

Korporaal (onderdeel van Van Dorp installaties) realiseert en installeert technische installaties. Technisch beheer is daarmee onlosmakelijk verbonden. Wij verrichten niet alleen (preventief en correctief) onderhoud en storingsreparaties. Wij geven u o......

Elektra | korporaal.atlan.nl

Korporaal ontwerpt, realiseert en beheert elektrotechnische installaties. Korporaal kent, zeker sinds de samensmelting met Van Dorp installaties, vele specialisaties. Zo adviseren wij u over alle elektrotechnische installaties. Bedrijfsveiligheid, jui......

Meer geld voor energiebesparing en duurzame energie | cld.atlan.nl

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft vorig jaar flink meer geld gestoken in energiebesparende technieken en duurzame energie. Met behulp van de belastingkorting van de overheid investeerden bedrijven voor in totaal 1,8 miljard euro. Dat is bijna 1,5 ......

Lage energieprijzen | cld.atlan.nl

Goed nieuws! De elektriciteits- en gasprijzen zijn enorm gedaald. In het laatste half jaar zelfs met 30% tot 40%. De verwachting voor de lange termijn is dat de energieprijzen nog verder zullen dalen. Het is onder andere het gevolg van de sterk gedaal......

Energieconcepten | www.vdi.nl

Van Dorp biedt diverse energieconcepten en energie oplossingen. Samen met u gaan we de uitdaging aan uw energieverbruik en uitstoot te verlagen. Wij helpen u graag met het realiseren van uw energiezuinige gebouw, waarin mensen comfortabel kunnen werken of......

Van Dorp installaties behaalt niveau 5 van de prestatieladder | www.vdi.nl

Van Dorp installaties bv is het eerste grote installatiebedrijf, dat voor alle vestigingen en onderliggende entiteiten (27 stuks) gecertificeerd is voor niveau 5 van de CO2 prestatieladder. Voor Van Dorp installaties een prestatie om trots op te zijn.......

CO2BewustNiveau5 | www.vdi.nl

Een goed begin voor 2014 Van Dorp installaties heeft tijdens een externe audit aangetoond nog steeds te voldoen aan het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder. Ook de aangescherpte eisen werden gehaald en Van Dorp installaties mag weer een jaar l......

Van Dorp installaties scoort mooie opdracht | www.vdi.nl

Op maandag 16 september 2013 kreeg de Venco Campus (Eersel, Noord-Brabant) het oplevercertificaat BREEAM Outstanding uitgereikt. Hiermee is de Venco Campus het meest duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa. Het unieke eivormige gebouw hui......

07 | www.vdi.nl

Van Dorp installaties neemt actief deel aan de Solar Decathlon in Parijs. Als onderdeel van een team innovatieve bedrijven en duurzame designers zal een aantal huisinnovaties worden gepresenteerd. De beste universiteiten ter wereld strijden op deze tw......

Unieke samenwerking van start in Helmond | www.vdi.nl

Energiebesparing nu makkelijker dan ooit dankzij Gemeente Helmond De Gemeente Helmond heeft samen met Rabobank Helmond het initiatief genomen gericht op duurzaamheid en energiebesparing voor woningeigenaren. Het initiatief heeft geleid tot een unie......

Van Dorp behaalt voortijdig doelstelling CO2 reductie | www.vdi.nl

Van Dorp installaties bv heeft haar doelstellingen op het gebied van CO2 emissiereductie bereikt. In de periode 2010 - 2013 is er een reductie van 21% bewerkstelligd. De doelstelling van 17% voor 2015 is daarmee ruimschoots gehaald. Voor Van Dorp insta......

2016 wordt het jaar van de energie | www.vdi.nl

2016 wordt het jaar van de energie. Dat zei Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die toeziet op de uitvoering van het energieakkoord, onlangs tijdens overleg bij de SER in Den Haag. Hij doelt hiermee op de extra acties die dit jaar nodig zijn om de ......

  1 2 3