Uw zoekresultaten

Uw zoekopdracht naar foundation leverde 26 pagina's op

Koninklijke onderscheiding Henk Willem van Dorp | www.vdi.nl

De burgemeester van Zoetermeer, de heer Charlie Aptroot, reikte op vrijdag 24 april 2015 om 10.30 uur een Koninklijke onderscheiding uit aan Henk Willem van Dorp MBA, dga van Van Dorp BV. De uitreiking vond plaats in het Stadstheater van Zoetermeer. ......

Organisation | vandorpbrand.atlan.nl

Uganda Investment Corporation Ltd, abbreviated as UIC, is a Dutch company aimed to stimulate agricultural and economic development in Uganda, generate jobs and create welfare. A business approach to reduce poverty and increase food and income security.......

Bestuur | vandorpfoundation.nl

Het bestuur van de Van Dorp foundation bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Ir. W.J.F. Göebel Secretaris: Ir. S.F. de Ronde Penningmeester: W.L. Boone RA Leden: H.W. van Dorp MBA C.D. van Dorp - de Dreu De bestuursleden ontvangen vo......

Partners | vandorpfoundation.nl

De Van Dorp foundation biedt financiële ondersteuning aan verschillende projecten. Onze partners dragen zorg voor de correcte besteding van alle financiële bijdragen en houden ons regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten. De verslage......

Van Scholier naar Student | vandorpfoundation.nl

John, Joyce en Christine zijn drie scholieren, die zonder ouders zijn opgeroeid. Zij presteerden op de Kawukano Christian School zo goed, dat zij nu graag hun droom willen vervullen: een studie op de universiteit. De Van Dorp foundation pakt dit projec......

Bedankbrieven | vandorpfoundation.nl

John en Joyce zijn twee studenten, die via de Van Dorp foundation kunnen studeren aan de Universiteit. Beide studenten worden door medewerkers gesponsord. Zij zijn erg dankbaar en hebben een bedankbrief geschreven naar Henk Willem en Cocky van Dorp. ......

Adopteer een kind | vandorpfoundation.nl

Voor de medewerkers van Van Dorp installaties is ook een speciaal project opgezet. "Adopteer een kind". Via dit project kunnen medewerkers een kind in Uganda ondersteunen. Door één van de kinderen financieel te adopteren zorgt een medewerker ervoor d......

Kumi Hospital | vandorpfoundation.nl

In samenwerking met Stichting Steunfonds Kyoga hebben wij een bijdrage geleverd aan de energievoorziening van het Kumi Hospital. Kumi Hospital betrekt zijn elektriciteit van het landelijke energienet in Uganda. Dit is echter onbetrouwbaar en de kost......

Vrienden van de Hoop | vandorpfoundation.nl

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is. Onze fou......

Jaarverslagen | vandorpfoundation.nl

De Van Dorp foundation maakt elk jaar een jaarverslag. Overzicht jaarverslagen: Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2013 | vandorpfoundation.nl

De Van Dorp foundation heeft alle informatie en financiële gegevens gerapporteerd in haar jaarverslag. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

  1 2